Sjömän inskrivna vid Stockholms Sjömanshus 1841-1912

Förra sidan

 

Detta är en avskrift av Förteckning å rymda sjömän 1841-1906 vid Stockholms Sjömanshus.
Böckerna finns att läsa i original på Stockholms Stadsarkiv, Kungsklippan Kungsholmen Stockholm

Förteckning å rymda sjömän 1841-1859

Arkiv Stockholms Sjömanshus
Signum DIh Volym 1

Förteckning å rymda sjömän 1871-1906

Arkiv Stockholms Sjömanshus
Signum DIh Volym 2

Detta är en avskrift av Inskrivningsregister vid Stockholms Sjömanshus.
Böckerna finns att läsa i original på Stockholms Stadsarkiv, Kungsklippan Kungsholmen Stockholm

Inskrivningsregister 1871-1884

Arkiv Stockholms Sjömanshus
(A) Signum DIc Volym 1
(B-C) Signum DIc Volym 1a
(D-I) Signum DIc Volym 2
(J-L) Signum DIc Volym 3
(M-Q) Signum DIc Volym 4
(R-Ö) Signum DIc Volym 5

Inskrivningsregister 1885-1886

Arkiv Stockholms Sjömanshus
(A-Ö) Signum DIc Volym 6

Inskrivningsregister 1887-1912

Arkiv Stockholms Sjömanshus
(A-D) Signum DIc Volym 7
(E-I) Signum DIc Volym 8
(J-L) Signum DIc Volym 9
(M-R) Signum DIc Volym 10
(S-Ö) Signum DIc Volym 11

Följande uppgifter kan finnas för varje sjöman
1. Inskrivningsdatum
2. Inskrivningsnummer
3. Efternamn
4. Förnamn (alla)
5. Föräldrar
6. Födelsedatum
7. Födelseförsamling
8. Boendeförsamling
9. Död eller Rymningsdatum
10. Död eller rymningsplats
11. Omständigheter
12. Fartyg
13. Kapten
14. Färguppfattning

Sjöman som rymt och som återkommer kan återfå sjömansboken. Är då EJ medtagen som rymd.